Dodávky a stavební práce

Dodávky a stavební práce

Dodáváme technologická zařízení a realizujeme stavební práce.

Jsme generálním dodavatelem pro Vaše projekty a to bez ohledu na způsob zadání či financování. Dodávky technologických zařízení a realizaci stavebních prací poskytujeme jako součást EPC projektů, projektů design-build i samostatně na základě projekčních podkladů našich klientů. Hlavní náplň naší práce tvoří projekty, u kterých jsou preferovány dlouhodobé efekty jako například náklady životního cyklu nebo návratnost investice. Spolupracujeme proto s roky prověřenými dodavateli a používáme špičkové výrobky a technologie. Díky tomu jsme schopni výsledky naší práce dlouhodobě garantovat. Tento přístup nám pomáhá také u projektů s odloženou splatností ceny díla, u nichž zajišťujeme finacování ve spolupráci s bankovními institucemi.