Poradenské služby

Zajišťujeme energetické poradenství, studie proveditelnosti, energetické audity, posudky i dotační tituly v oblasti hospodaření s energií.

Možnosti čerpání dotací jsou aktuálním tématem ve veřejném i soukromém sektoru. Dotačních titulů je v České republice celá řada a jejich podmínky se často s každou další výzvou upravují.

Snažíme se mít pro naše klienty neustále aktuální informace o možnostech financování energeticky úsporných projektů s využitím dotací z operačních programů Evropské unie či z národních programů.

Energetické audity

V oblasti dotačního managementu spoléháme na společnost DABONA s.r.o.

My se zaměřujeme zejména na technickou stránku. V této oblasti tak spíše než samotné žádosti o dotace zajišťujeme návrhy technického řešení, zajišťujeme studie technické a ekonomické proveditelnosti a zpracováváme energetické audity a posudky.

Energetické audity zpracováváme podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a pro všechny subjekty, které mají povinnost své energetické hospodářství auditovat.

Výhody našich poradenských služeb

Komplexní služby v oblasti energetického poradenství
Expertní znalosti o dotačních titulech
Spolupráce s odbornými partnery společnosti DABONA s.r.o.