11 879 098 Kč

Garantovaná úspora

D-energy

Popis projektu

Na počátku byla potřeba revitalizovat městské objekty a snížit jejich energetickou náročnost. Díky cílevědomosti a komplexnímu přístupu města mají v Hronově nejen zateplené objekty, ale také zrekonstruované zdroje tepla, vyregulované otopné soustavy a nainstalovány moderní systémy pro regulaci vytápění.

Spojením obou projektů město dokázalo maximalizovat energetické a ekonomické přínosy provedených investic a zároveň vyřešilo některé z dlouhotrvajících problémů města v oblasti energetického hospodářství.

Detaily projektu
 • Klient: Město Hronov
 • Rok zahájení: 2012
 • Investiční náklady: 10 602 800 Kč bez DPH
 • Garantovaná úspora: 11 879 098 Kč bez DPH
 • Délka smlouvy: 10 let
 • Počet řešených objektů: 7
Realizovaná opatření
 • Rekonstrukce šesti plynových kotelen, včetně komplexní modernizace centrální kotelny v Jiráskově divadle
 • Aplikace moderních systémů měření a regulace kotelen a předávacích stanic s online přístupem
 • Osazení termostatických ventilů a vyregulování otopných soustav
 • Instalace systémů individuální regulace teplot v místnostech (IRC)
 • Výměna vybraných světelných zdrojů za úsporné
 • Osazení šetřičů vody na výtokové armatury
Ocenění projektu

Fotogalerie