Dodávky a stavební práce

Jsme generálním dodavatelem pro vaše projekty a to bez ohledu na způsob zadání či financování.

Dodávky technologických zařízení a realizaci stavebních prací poskytujeme jako součást EPC projektů, projektů design-build i samostatně na základě projekčních podkladů našich klientů.

Hlavní náplň naší práce tvoří projekty, u kterých jsou preferovány dlouhodobé efekty jako například náklady životního cyklu nebo návratnost investice.

Spolupracujeme s roky prověřenými dodavateli a používáme špičkové výrobky a technologie. Díky tomu jsme schopni výsledky naší práce dlouhodobě garantovat.

Tento přístup nám pomáhá také u projektů s odloženou splatností ceny díla, u nichž zajišťujeme financování ve spolupráci s bankovními institucemi.

Výhody spolupráce

Návratnost investice
Špičkové výrobky a technologie
Zajišťujeme financování