Design-Build

Sloučení funkce projektanta a dodavatele stavby do jedné osoby přináší zajímavé výhody. Mezi ně patří zejména časová úspora a záruka projektanta / zhotovitele za výsledek.

U těchto projektů je často hodnocen dlouhodobý efekt projektu. Takže může být preferována vyšší počáteční investice s nižšími náklady v průběhu životního cyklu projektu před klasickou soutěží na nejnižší cenu. To umožňuje investorům realizovat z dlouhodobého hlediska kvalitnější projekty.

Odpadají také problémy s požadavky na dopracování projektových dokumentací, chybějícími položkami ve výkazech výměr a s nimi související vícepráce.

Využití D-B metody

V České republice je této metody využíváno zejména v oblasti dopravní infrastruktury, ale lze ji použít ve všech případech, kdy má investor dostatečnou znalost a technickou odbornost pro stanovení požadavků na budoucí projekt.

Ačkoliv není vhodná pro každý případ, často umožní proces projektování a výstavby značně zrychlit a zjednodušit.

Výhody této služby

Zkrácená doba výstavby
Odpadají problémy s projektovými dokumentacemi
Dlouhodobý efekt projektu