5 701 940 Kč

Garantovaná úspora

D-energy

Popis projektu

Projekt EPC v obci s necelými 3 tis. obyvatel se na první pohled může zdát jako nerealizovatelný. Zejména vezmeme-li v potaz častou argumentaci odpůrců EPC jako například náročnou přípravu zadání, obtížnou administraci výběrového řízení a těžko odhadnutelný potenciálu úspor. Městys Velké Poříčí je důkazem, že “když se chce, tak to jde”! Součástí projektu je sice pouze objekt základní školy a soustava veřejného osvětlení, ale i tak městys ročně ušetří více než půl milionu korun na provozních nákladech. Skladbu energeticky úsporných opatření si zároveň klient definoval předem, takže měl jistotu, že budou realizována výhradně jím požadovaná opatření. Díky tomu se projekt neomezil pouze na energeticky úsporná opatření, ale zároveň pomohl vyřešit potřeby města v oblasti rekonstrukcí a obnovy majetku.

Detaily projektu
 • Klient: Městys Velké Poříčí
 • Rok zahájení: 2016
 • Investiční náklady: 5 184 850 Kč bez DPH
 • Garantovaná úspora: 5 701 940 Kč bez DPH
 • Délka smlouvy: 13 let
 • Počet řešených objektů: 2
Realizovaná opatření
 • Komplexní rekonstrukce kotelny, včetně aplikace moderního systému měření a regulace s online přístupem
 • Výměna termostatických ventilů a vyregulování otopné soustavy
 • Instalace systému individuální regulace teplot v místnostech (IRC)
 • Zateplení stropu posledního nadzemního podlaží pod nevytápěnou půdou
 • Výměna 312 svítidel veřejného osvětlení za moderní LED svítidla s možností stmívání v nočních hodinách

Fotogalerie