O nás

O nás

Představujeme vám společnost D-energy s.r.o.

 

Společnost D-energy s.r.o. byla založena v roce 2010 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti úspor energií. Portfolio nabízených činností se postupně rozrůstalo a v současné době nabízíme skutečně širokou škálu služeb zahrnující poradenské činnosti, projekční práce, generální dodávky technologií a staveb, energetický management, apod. Od počátku jsme se zároveň zajímali o možnosti, jak našim klientům nabídnout koncepční řešení energeticky úsporných projektů “na klíč”. Z tohoto zájmu vzešla naše nynější hlavní náplň, kterou je poskytování energetických služeb. Energetické služby poskytujeme zejména v rámci tzv. EPC projektů. Zkratka Energy Performance Contracting se do češtiny volně překládá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Jedná se o metodu financování energeticky úsporných projektů z budoucích, předem stanovených a smluvně zaručených, úspor. V rámci těchto projektů skutečně “na klíč” zajišťujeme činnosti od návrhu úsporných opatření v oblasti vytápění, osvětlení či spotřeby vody, přes projekční zpracování, zajištění financování a realizaci navržených opatření, až po vyhodnocení dosažených výsledků. Samozřejmostí je dodržování všech zásad a principů metody EPC v čele se zárukou za dosažení výsledků. Věříme, že energetické služby jsou důležitým nástrojem pro snižování energetické náročnosti. Od roku 2012 se proto jako člen Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR snažíme o rozvoj těchto služeb v České republice. Služby v oblasti energetického poradenství, projektování, výstavby i managementu poskytujeme samozřejmě také samostatně, nejen jako součást komplexní projektů. Ve všech oblastech našich činností se snažíme našim klientům pomoci s realizací kvalitních, dlouhodobě udržitelných a ekonomicky optimálních projektů.

 

Individuální přístup

Každý projekt je jedinečný a vyžaduje specifické řešení. Vymyslet optimální řešení energetických úspor je často výzvou. A výzvy nás baví! Bez ohledu na velikost či komplexnost projektu přistupujeme k řešení vždy individuálně a v souladu se zadáním klienta.

Energetický management

Investicí to nekončí! Součástí projektů v oblasti úspor energií by měl vždy být kvalitní energetický management. Ani instalace sebelepší technologie nezaručí hospodárný provoz bez obsluhy, kontroly a vyhodnocování. Minimalizace provozních nákladů lze dosáhnout pouze kombinací investičních a organizačních opatření. Alespoň taková je naše zkušenost a doporučení.

Kvalita

Kvalita, nebo kvantita? My prosazujeme jednoznačně kvalitu! Nejnižší cena není vždy zárukou dlouhodobě nejlevnějšího řešení. Kvalita použitých výrobků významně ovlivňuje provozní náklady. V našich projektech sázíme na optimální náklady po celý životní cyklus projektu. Proto používáme špičkové technologie světových výrobců.

Šetříme životní prostředí

Každý energeticky úsporný projekt pomáhá nejen šetřit provozní výdaje, ale zároveň přispívá ke zlepšení životního prostředí. A my jsme za to rádi! Uvědomujeme si nutnost snižovat spotřebu energií a zvyšovat využití obnovitelných zdrojů energie, aby tu po nás mohli žít i další generace.

Let zkušeností

Objektů modernizováno

milionů proinvestováno

milionů ušetřeno