490

milionů proinvestováno

Naše historie

Energy Performance Contracting

14

let zkušeností

Společnost D-energy s.r.o. byla založena v roce 2010 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti úspor energií.

Portfolio nabízených činností se postupně rozrůstalo a v současné době nabízíme širokou škálu služeb zahrnující poradenské činnosti, projekční práce, generální dodávky technologií a staveb nebo energetický management.

Od počátku jsme hledali možnosti, jak našim klientům nabídnout koncepční řešení energeticky úsporných projektů “na klíč”.

Z tohoto zájmu vzešla naše nynější hlavní náplň, kterou je poskytování energetických služeb.

EPC projekty

Energetické služby poskytujeme zejména v rámci tzv. EPC projektů. Energy Performance Contracting se do češtiny volně překládá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Jedná se o komplexní službu zahrnující návrh energeticky úsporných opatření, projekční práce, realizaci opatření a aktivní energetický management spojený s vyhodnocením dosažených výsledků. Součástí může být i zajištění financování z budoucích smluvně garantovaných úspor.

Věříme, že energetické služby jsou klíčovým nástrojem pro snižování energetické náročnosti. Od roku 2012 se proto jako člen Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR snažíme o rozvoj těchto služeb v České republice.

Výhody spolupráce s D-energy s.r.o.

Individuální přístup

Každý projekt je jedinečný a vyžaduje specifické řešení. Vymyslet optimální řešení energetických úspor je často výzvou. A výzvy nás baví! Bez ohledu na velikost či komplexnost projektu přistupujeme k řešení vždy individuálně a v souladu se zadáním klienta.

Kvalita služeb

Kvalita, nebo kvantita? My prosazujeme jednoznačně kvalitu! Nejnižší cena není vždy zárukou dlouhodobě nejlevnějšího řešení. Kvalita použitých výrobků významně ovlivňuje provozní náklady. V našich projektech sázíme na optimální náklady po celý životní cyklus projektu. Proto používáme špičkové technologie světových výrobců.

Energetický management

Investicí to nekončí! Součástí projektů v oblasti úspor energií by měl vždy být kvalitní energetický management. Ani instalace sebelepší technologie nezaručí hospodárný provoz bez obsluhy, kontroly a vyhodnocování. Minimalizace provozních nákladů lze dosáhnout pouze kombinací investičních a organizačních opatření. Alespoň taková je naše zkušenost a doporučení.

Šetříme životní prostředí

Každý energeticky úsporný projekt pomáhá nejen šetřit provozní výdaje, ale zároveň přispívá ke zlepšení životního prostředí. A my jsme za to rádi! Uvědomujeme si nutnost snižovat spotřebu energií a zvyšovat využití obnovitelných zdrojů energie, aby tu po nás mohly žít i další generace.

Projekty

Podívejte se na naše úspěšné EPC projekty.