Energetický management

Energetický management

Poskytujeme energetický management v rámci EPC projektů i samostatně. Sledování hospodaření s energií má stále větší prioritu.

Výdaje na energie tvoří značnou část nákladů na provoz objektů a technologických zařízení. Vyplatí se proto spotřeby energií průběžně sledovat, pravidelně vyhodnocovat a přijímat opatření vedoucí k jejich snižování. V případech investičních energeticky úsporných opatření se nabízí využití vlastních finančních prostřeků, nebo financování z budoucích úspor pomocí energetických služeb se zaručenou úsporou. Díky energetickému managementu je však možné docílit zajímavých úspor i díky menším organizačním opařením, které nestojí skoro nic. Našim klientům pomáháme s energetickým managementem jak v rámci tzv. EPC projektů, tak i samostatně. Obecně doporučujeme zavést energetický management všude tam, kde náklady na energie nejsou zanedbatelné. Okamžitým efektem průběžného sledování spořeb energií je snadnější odhalování nestandarních stavů v podobě poruch a havárií. Z dlouhodobého pohledu je díky energetickému managementu možné neustále zvyšovat kvalitu a efektivitu provozu objektů a zařízení. V každém případě se proces neustálého zlepšování hospodaření s energií vyplatí.