17 878 557 Kč

Investiční náklady

Popis projektu

Primárním zaměřením projektu bylo snížení energetické náročnosti provozu tělocvičny při základní škole Palackého v Hronově. Významné zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy doplnila modernizace technologického zařízení – vzduchotechnických jednotek a plynových zdrojů tepla. Pro zajištění optimálního provozu byla opatření dále doplněna vhodným systémem měření a regulace s naším vzdáleným dohledem.

Podstatnou součástí projektu byly dále práce související s celkovou rekonstrukcí sociálního zázemí (nové zdravotně technické instalace, elektroinstalace, skladby podlah, obklady, dlažby, příčky, atp.) a vestavbou tribuny a zázemí pro 110 diváků (výměna skladby střechy, vybudování vestavby, zámečnické a truhlářské konstrukce, atp.).

Detaily projektu
 • Klient: Město Hronov
 • Rok zahájení: 2018
 • Investiční náklady: 17 878 557 Kč bez DPH
 • Garantovaná úspora: 1 366 200 Kč bez DPH
 • Délka smlouvy: 5 let
 • Počet řešených objektů: 1
 • Dotace: Operační program Životní prostředí 2014–2020
Realizovaná opatření
 • 1 130 m2 zateplených obvodových stěn
 • 160 m2 nových otvorových výplní, na exponovaných místech doplněných předokenními žaluziemi
 • 1 740 m2 zateplených plochých střech
 • vestavba nové tribuny pro 110 diváků
 • celková rekonstrukce sociálního zázemí (šatny, sprchy, WC) a hlavního vstupu do budovy
 • 2 měněné vzduchotechnické jednotky za energeticky úsporné s rekuperací odpadního tepla
 • 1 doplňovaná rekuperační vzduchotechnická jednotka pro větrání tříd na základě koncentrace CO2
 • 3 nové vysoce účinné kondenzační plynové kotle o celkovém výkonu 130 kW
 • nový systém měření a regulace, převzetí řízení stávajících technologií, online monitoring provozních stavů a efektivity fungování klíčových systémů

Fotogalerie