19 876 116 Kč

Investiční náklady

Popis projektu

Ke kapacitně nevyhovující mateřské škole v Českém Meziříčí byla vybudována nová přístavba pro 25 dětí a revitalizováno přilehlé prostranství.

Přístavba v nízkoenergetickém standardu byla navržena jako dřevostavba s CLT panelů. Velmi specifické je její založení – z důvodu umístění v bývalém korytu řeky je založena na pilotách a základová deska je do výšky více než 1 metr nad terénem vynesena ocelovými sloupy. Jedná se tak téměř o pohádkovou chaloupku na kuřích nožkách :).

Kromě samotné budovy bylo součástí projektu také vybudování příjezdových komunikací, parkovacích stání a revitalizace zelených ploch včetně vsakovací nádrže pro zlepšení hospodaření s dešťovou vodou.

Detaily projektu
 • Klient: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 • Rok zahájení: 2019
 • Investiční náklady: 19 876 116 Kč bez DPH
 • Garantovaná úspora:
 • Délka smlouvy:
 • Počet řešených objektů: 1
 • Dotace: Regionální integrovaný operační program 2014–2020
Realizovaná opatření
 • nová přístavba MŠ pro 25 dětí
 • komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy
 • odvodnění parkoviště, lapák tuku
 • veřejné osvětlení

Fotogalerie