22 327 289 Kč

Garantovaná úspora

D-energy

Popis projektu

Investor, nad rámec optimalizace provozu, požadoval maximalizovat investice do obnovy majetku a vyřešit specifické záměry města související se zvýšením komfortu pro uživatele objektů.

Z těchto požadavků vznikl projekt zahrnující širokou škálu investičních opatření, z nichž některá nejsou pro projekty financované metodou EPC příliš typická.

V rámci realizace jsme například instalovali venkovní slunolamy na sportovní halu či využili nejmodernějších technologií pro řízení veřejného osvětlení.

Město Litomyšl je vůbec prvním městem v České republice, které může veřejné osvětlení online sledovat a řídit v reálném čase (pomocí systému Philips CityTouch)!

Detaily projektu
 • Klient: Město Litomyšl
 • Rok zahájení: 2014
 • Investiční náklady: 27 047 400 Kč bez DPH
 • Garantovaná úspora: 22 327 289 Kč bez DPH
 • Délka smlouvy: 10 let
 • Počet řešených objektů: 8
Realizovaná opatření
 • Výměna 1 228 svítidel veřejného osvětlení za moderní LED svítidla s možností stmívání v nočních hodinách a GPS modulem pro možnost online vzdálené správy a monitorování provozu
 • Náhrada čtyř rozvaděčů veřejného osvětlení
 • Komplexní rekonstrukce dvou plynových kotelen a výměna dalších dvou plynových kotů za nové vysoceúčinné kotle kondenzační
 • Výměna dvou vzduchotechnických jednotek za nové s nižší energetickou účinností a s možností zpětného získávání tepla
 • Plynofikace budovy městského úřadu (vybudování plynové kotelny a teplovodní otopné soustavy)
 • Aplikace moderních systémů měření a regulace kotelen a předávacích stanic s online přístupem
 • Instalace systémů individuální regulace teplot v místnostech (IRC)
 • Výměna interiérového osvětlení sportovní haly za nová LED svítidla s možností regulace světleného toku
 • Instalace venkovních slunolamů pro snížení přehřívání sportovní haly
 • Výměna vybraných světelných zdrojů za úsporná LED svítidla
 • Osazení šetřičů vody na výtokové armatury
Ocenění projektu

Fotogalerie