Poradenské služby

Poradenské služby

Součástí našich služeb je také energetické poradenství. Zajištujeme studie proveditelnosti, energetické audity a posudky a sledujeme dotační tituly v oblasti hospodaření s energií.

Možnosti čerpání dotací jsou aktuálním tématem ve veřejném i soukromém sektoru. Dotačních titulů je v České republice celá řada a jejich podmínky se často s každou další výzvou upravují. Snažíme se mít pro naše klienty neustále aktuální informace o možnostech financování energeticky úsporných projektů s využitím dotací z operačních programů Evropské unie (OPŽP, OPPIK) či z národních programů (EFEKT). V oblasti dotačního managementu spoléháme na společnost DABONA s.r.o. My se zaměřujeme zejména na technickou stránku. V této oblasti tak spíše než samotné žádosti o dotace zajišťujeme návrhy technického řešení, zajišťujeme studie technické a ekonomické proveditelnosti a zpracováváme energetické audity a posudky. Energetické audity zpracováváme podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a pro všechny subjekty, které mají povinnost své energetické hospodářství auditovat.