Design-Build

Design-Build

Optimální řešení pro zkrácení doby výstavby a zajištění hladkého průběhu realizace stavby představuje metoda Design-Build. 

Sloučení funkce projektanta a dodavatele stavby do jedné osoby přináší zajímavé výhody. Mezi ně patří zejména časová úspora a záruka projektanta / zhotovitele za výsledek. U těchto projektů je často hodnocen dlouhodobý efekt projektu, takže může být preferována vyšší počáteční investice s nižšími náklady v průběhu životního cyklu projektu před klasickou soutěží na nejnižší cenu. To umožňuje investorům realizovat z dlouhodobého hlediska kvalitnější projekty. Díky této metodě také odpadají problémy s požadavky na dopracování projektových dokumentací, chybějícími položkami ve výkazech výměr a s nimi související vícepráce. V České republice je této metody využíváno zejména v oblasti dopravní infrastruktury, ale Design-Build lze použít ve všech případech, kdy má investor dostatečnou znalost a technickou odbornost pro stanovení požadavků na budoucí projekt. Využití této metody není vhodné pro každýc případ, ale často umožní proces projektování a výstavby značně zrychlit a zjednodušit.